Спортен риболов

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА СПОРТЕН РИБОЛОВ С ТРОФЕЙНИ РИБИ.При нас ще откриете изобилие от: щука, сом, есетра, шаран, див шаран, моруна, пъстърва, толстолоб, бял амур, червеноперка, костур, каракуда и др.
 

 

 

УСЛОВИЯ:

 

–Риболова е разрешен в сервитута на беседката.

–Разрешено е използването на 3 броя въдици на риболовец.

- Наем (вход) беседка - 20 лв. 

–След заемане на всички беседки допълнително риболовци не се допускат.

–Местата са ограничен брой.

–Внасянето на храни и напитки в обекта е забранено

 

 

ПРАВИЛА:

 

  Всеки риболовец е задължен да спазва следните условия и правила на язовир KONZA:

- Основен принцип на Управата е опазване на рибното богатство на водоема;
- Риболова се извършва в обособените за това места;
- При риболова се ползват само безопасни монтажи, с не повече от една кука, желателно монтаж  на"косъм";
- Задължително е използването на кеп, при изваждане на рибата, независимо от размерите й;      
- Ползването на карп дюшек е задължително. Той трябва да е чист и мокър преди полагането на рибата. Пипането на рибата се разрешава само с мокри ръце;
- Задължително е третирането на рибата с антибиотик на наранените места - в устата и тялото;
- Ако не разполагате с карп дюшек или антибиотик, те могат да ви бъдат предоставени на място;
- След обработка с антибиотик и фотосесия, уловената риба се връща внимателно във водата пo най-бързия начин;
- Снимането на уловена риба трябва да се извършва за максимално кратко време, като рибата се държи ниско над карп дюшека. Забранено е пренасянето на рибата, без помоща на карп дюшек и снимки с рибата прав;
- За всяка уловена риба над 15кг задължително се уведомява Управата. Разрешено е поставянето й в карп сак до пристигане на член на Управата за заснемане, с цел водене на статистика;
- За уловена риба над 15кг се получава рекламен бонус;
- Убита риба, по вина на риболовеца, се заплаща на цена 20 лв./кг;
- Присъстващите и пребиваващите други лица (придружители), освен риболовеца са длъжни да спазват настоящите правила и риболовеца е солидарно отговорен с тях за спазването им;
- Разрешава се ползването на радиоуправляеми лодки;
- От водоема се отстраняват лица с арогантно поведение;

 

 

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА:

 

- Вземането на риба от язовира независимо от вида й;
- Ползването на: хранилки (пружини) с куки, капани, чепарета с 2, 3 и повече куки, двойни и тройни куки ( с изключение - улов на щука), всякакъв вид мрежи, цапала, рачила, серкмета и т.н;
- Улов посредством електрически ток;
- Нарушаване спокойствието и риболова под каквато и да е форма на останалите посетители на язовира;
- Носене и употреба на огнестрелно оръжие, въздушни пушки и пистолети;
- Вдигането на шум - музика, висок говор и викане, изстрели, ненужно пляскане във водата и всякакви други шумове, по преценка на Управата;
- Сечене на дървета и храсти;
- Изхвърлянето на отпадъци във водата и по брега;
- Риболов след изтичане на определеното работно време на водоема;
- Насилието и неконтролируемо вадене на рибата;
- Ползването за стръв и захранка на развалени и негодни протеинови топчета, пелети, захранки и др.;
- Използването на химически съставки в захранката, които не са разрешени;
- Прихващането на рибата откъм очите и хрилете и откачването на куката със забранени средства;
- Къпането във водоема;
- Паленето на огън; 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

 

- Обаждайте се при наличие на болни и повредени риби;
- При всяка хваната трофейна риба е желателно да уведомите персонала на язовира;
- Персоналът на язовира има право по всяко време да предупреди всеки риболовец за направените грешки и да го посъветва;
- Касовият бон да се пази до края на риболова за деня;
- Не си оставяйте риболовните принадлежности без надзор /за загубени вещи всеки сам си носи отговорност/;
- Всеки риболовец е отговорен за своето поведение по време на предстоя му;
- Кепът винаги да е мокър и с подходящи размери.


Персоналът на язовира има право по всяко време да извърши контрол на риболовците с цел спазване на правилата. За нарушение на правилата следват предупреждения и ако се продължи с нарушението, нарушителите се отстраняват от язовира.

При напускане на язовира багажът се проверява от персонала.

 

 
 

Ценова листа

 Наем (вход) беседка - 20 лв. 

Работно време

  • неделя : 07:00 - 19:00ч.
  • Язовир KONZA може да работи в определен от Вас ден, при условие наем на три беседки и уговорка на тел:+359887717875. Важи само за дневен риболов!